Dementie en Openbare Ruimte Overijssel wordt DOR-NL
 

Naar buiten! 


Deze website is een groeimedium van de Overijsselse pilot "dementie en openbare ruimte" Deze pilot is een inventarisatie van behoeften en mogelijkheden om de openbare ruimte meer toegankelijk en prettiger te maken voor mensen met dementie. 

Met dit project willen we faciliteren dat mensen met dementie meer naar buiten kunnen gaan, zodat de kwaliteit van leven verbetert. 

UItgevoerd door de Saxion Hogeschool en Windesheim in nauwe samenwerking met 8 gemeenten; vanuit Wmo en openbare ruimte. In co-creatie met de inwoners zelf en de relevante lokale zorg- & welzijnspartijen. 

Looptijd: nov.'16-maart '19

 

 


Deze pilot is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel vanuit de subsidieregeling ondersteuning uitvoering WMO.