Dementie en Openbare Ruimte Overijssel wordt DOR-NL
 

Onderzoek


Nelleke (Windesheim, toegepaste gerontologie) heeft van februari tot juni 2017 onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij het ervaren van de openbare ruimte door mensen met (beginnende) dementie,geheugenproblemen en/of de mantelzorgers. Daarvoor heeft ze onder andere een aantal wandelinterviews in verschillende buurten en wijken gedaan . Nelleke is inmiddels afgestudeerd! Gefelicteerd!


Vier studenten (Saxion, minor Stadslab) van diverse studierichtingen

hebben een eerste concept ontwikkeld (casus) op aanpassingen voor specifieke doelgroepen van de buitenruimte zodat gemeenten in de toekomst handvaten hebben. 


De minor de Stad van Morgen houdt zich bezig met opgaven waarmee de stad, of Nederlandse gemeenten, in de nabije of verdere toekomst te maken krijgt. Omdat mensen steeds langer thuis wonen wordt het steeds meer een opgave voor steden en dorpen om oudere en mensen met dementie ook in de openbare ruimte zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. Studenten hebben routings gemaakt in de wijk. Hoe kunnen we deze verder gaan toepassen? Dat bespreken we in de voorjaarsbijeenkomsten.